• Cung cấp các loại cát đúc, cát bọc nhựa trong nghành đúc rót, đúc trọng lực