• Điện trở đốt nóng

    Chúng tôi cung cấp các loại heater, dây đốt:

    - Immersion heater:

     

    Thanh gia nhiệt cho lò ủ nhôm ( Gắn cố định trên phần nắp lò ) 

    Các loại thanh gia nhiệt khác :