• Cung cấp, chế tạo lò nấu nhôm theo yêu cầu của khách hàng

   

  Tháo dỡ và vận chuyển lò hỏng về xưởng.

   

  Qúa trình phá bỏ vỏ thép và lớp bê tông cũ đã hỏng

  Thi công sửa chữa làm mới lại toàn bộ lớp vỏ thép và phần chịu lửa.

  Vận chuyển và lắp đặt lò đã hoàn thiện vào vị trí thao tác tại nhà máy.